ВП НУБіП України "Прибрежненський аграрний коледж"

  
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

 

 

 

 

 

 

 

   Заступник директора з навчально-виробничої роботи

   МІЩЕНКО Наталя Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

Метою практичного навчання студентів ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж» (далі-Коледж) є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», що сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців.

Практичне навчання студентів передбачає безперервність і послідовність його проведення протягом навчання, що сприяє закріпленню відповідних компетентностей у майбутніх молодших спеціалістів.

 

Бази практичного навчання

 

Базами практичного навчання студентів коледжу є навчальні, навчально-науково-виробничі лабораторії, ветеринарна клініка, механічні майстерні, навчальні лабораторії, навчально-технологічний відділ (НТВ) коледжу, де проводяться лабораторні й практичні заняття, навчальні, технологічні, переддипломні та інші практики у галузях: рослинництво, тваринництво, переробка та зберігання продукції рослинництва, розробка методів діагностики та профілактика хвороб тварин, технології ремонту, обслуговування та випробування сільськогосподарської техніки та електроустаткування; навчально-експериментальна машинно-технологічна станція, навчально-науково-виробничий рослинницький комплекс, навчально–експериментальна лабораторія з переробки молока ПФ НУБіП «КАТУ» (м. Сімферополь); за спеціальностями 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК», 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» – регіональний навчально-практичний центр, який створений на базі ВСП «Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ» Херсонської обл., м. Нова-Каховка, матеріально-технічна база якого відповідає вимогам практики.

     

Такими базами є :

   - Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет»

   - Державне підприємство навчально-дослідний племінний птахівничий завод ім. Фрунзе НУБіП України;

   - навчально-науковий центр екології, біології субтропічних рослин та ландшафтознавства НУБіП України (АР Крим);

   - навчально-практичний центр ВСП «Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ» (м. Нова-Каховка)

  - інші бази практичного навчання студентів коледжу із числа передових установ, підприємств, організації будь-якої форми власності в Україні, що мають належні умови для проведення практики студентів відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки фахівців:

   - ПСП «Мрія»;

   - ТОВ «Укрзернопром-Уютне»;

   - ПП «Ленгенда Криму»;

   - ПП «Сіріус-Люкс»;

   - ТОВ «Племзавод Кримський»;

   - ПАТ «Крименерго»;

   - ТОВ «Набіс»;

   - ТОВ «Велес-Крим»;

   - ПАТ «Миронівський хлібопродукт»;

   - ЗАО «Кримська фруктова компанія» та інші.

 

Із такими базами практичного навчання укладаються угоди та формується паспорт (додаток 1), який зберігається у навчальній частині коледжу. Термін дії угод встановлюється на період проведення конкретного практичного навчання або на термін до 5 років. Зразок угоди наведено у додатку 5.

 

Бази практичного навчання – провідні підприємства України

 

зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

 

Бази практичного навчання: Районні та міські державні лікарні ветеринарної медицини; Приватні ветеринарні клініки.

Сакський район: Управління ветеринарної медицини в Сакському районі; Сакська районна державна лабораторія ветеринарної медицини; Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи; ТОВ «Набіс» с. Іванівка; СВК «Ювілейний»; с. Зернове; ПАТ «Племзавод Кримський»           с. Кримське;  ДПЗ «Чорноморський» с. Сізовка; ДП НДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України с. Фрунзе.

Сімферопольський район: Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет»; ТОВ "Велес-Крим" с. Теплівка.

Красногвардійський район: СТОВ «Дружба народів».

 

зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»

 

Бази практичного навчання:

Сакський район: ДК «Мегатрейд-юг» (молзавод); ДП НДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України с. Фрунзе; ТОВ «Набіс» с. Іванівка, КП «Рікон».

Сімферопольський район: Навчально-науково-виробничий комплекс ПФ НУБіП «КАТУ»; ТОВ МПК «Скворцово» с. Скворцове;  ПП "Велес-Крим" с. Теплівка.

Красногвардійський район: ПрАТ «Дружба народів нова».

 

зі спеціальності 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

 

Бази практичного навчання:

Сакський район: ПСП «Мрія» с. Червоне; ТОВ «Укрзернопром-Уютне» с. Уютне; ПП «Ленгенда Криму» с. Геройське; ПП «Технопроект» с. Стовпове; ПрАТ «Кримська фруктова компанія»; ФГ «Сахалін» с. Колоски.

Сімферопольський район: Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет».

Красногвардійський район: ПАТ «Миронівський хлібопродукт»; ТОВ «Агрокомбінат Урожайний» с. Восход; ТОВ «Торговий Дім Урожайний».

Бахчисарайський район: Кримська філія ТОВ  агрофірми «Сади України» с. Долінне.

 

зі спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

 

Бази практичного навчання: Сакський район: ПАТ «Укртелеком»; Національний центр управління та випробування космічних засобів; СПДФП «Пашаев»; ПП «Зінштейн».

 

зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електричних установок в АПК»

 

Бази практичного навчання: ПАТ «Крименерго»; Міжрайонні управління водного господарства.

Сакський район: Мирненська ВЕС с. Мирне; ПП «Сіріус-Люкс».

 

зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

 

Бази практичного навчання: ПрАТ «Кримська фруктова компанія»

Сакський район: ПСП «Мрія» с. Червоне; ДП НДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України с. Фрунзе; ТОВ «Укрзернопром-Уютне» с. Уютне; ПАТ «Племзавод Кримський» с. Кримське; ТОВ «Приозерне-Агро» с. Воробйове; ТОВ «Примор'є-Агро» с. Ромашкіне; ТОВ Агрофірма «Нива».

Сімферопольський район: Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет».

Ніжньогірський район:  ПАТ «Радгосп «Весна»; ФГ «Відродження».

Красногвардійський район: ТОВ «Агрокомбінат Урожайний» с. Восход; ТОВ «Торговий Дім Урожайний».

Бахчисарайський район: Кримська філія ТОВ  агрофірми «Сади України» с. Долінне.

 

Організаційне забезпечення практичного навчання

 

Практичне навчання студентів коледжу проводиться відповідно до чинних нормативних документів, а також наказів по закладу. Відповідальними за організацію і проведення лабораторних (практичних) занять та практик студентів в коледжі є навчальна частина, завідувачі відділень, відповідні циклові комісії.

Загальну організацію, проведення і контроль за якістю практичного навчання в коледжі здійснює заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Відповідно до навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України практичне навчання студентів в коледжі складається з: навчальної, виробничої (технологічної, переддипломної) практик.

Керівниками навчальних практик є викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання.

Закріплення баз практики здійснюється адміністрацією коледжу на основі прямих зв’язків, договорів з підприємствами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм їх власності.

Організація, проведення і контроль практичного навчання у коледжі та на підприємствах України, здійснюється за наказом директора коледжу.

 

Методичне забезпечення практичного навчання

 

Методичним забезпеченням практичного навчання студентів коледжу є:

   - «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.12.1994 р. № 351;

   - «Положення про практичне навчання студентів НУБіП України, затверджене наказом ректора НУБіП України 26.05.2011 року №466.

   - «Положення про практичне навчання студентів ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж», затверджене наказом директора 14.12.2012 р. № 263.

   - робочі програми практик студентів, у тому числі наскрізні;

   - паспорта баз практичного навчання;

   - щоденник проходження практики студентом;

   - робочі навчальні плани;

   - робочі програми дисциплін;

   - підручники і навчальні посібники;

   - інструктивно-методичні матеріали до виконання лабораторних (проведення практичних) занять;

   - індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

   - наказ директора коледжу.

 

Відповідальність за наявність методичного забезпечення практичного навчання та його якість несуть завідувачі відділень, голови циклових комісій та завідувач методичним кабінетом.

 

Процедура розробки та затвердження документації щодо практичного навчання

 

Циклові комісії до 20 травня поточного року подають до навчальної частини пропозиції для складання та узгодження графіку практичного навчання у коледжі на наступний навчальний рік;

Диспетчер навчальної частини несе персональну відповідальність за дотримання розкладу занять. Завідувачі відділень та голови циклових комісій відповідають за якість викладання дисциплін, закріплених за відділеннями коледжу.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи за місяць до початку виробничої практики здійснює укладання договорів з базами практик (кращими господарствами, організаціями та установами будь-якої форми власності України, що мають належні умови для проведення практики студентів відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки фахівців), які зберігаються у навчальній частині коледжу.

За тиждень до початку практики заступник директора з навчально-виробничої роботи за поданням завідувачів відділень, готує наказ на практики студентів відділень (навчальна, виробнича (технологічна, переддипломна) практики). Наказ погоджує заступник директора з навчальної роботи та підписує директор коледжу.

За 2 дні до початку практичного навчання заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувачі відділень організовують проведення інструктажу з охорони праці, про що студент ставить підпис у відповідному журналі.

Проведення усіх видів практичного навчання здійснюється згідно з наказами директора коледжу.

Наказ на проведення практичного навчання формується заступником директора з навчально-виробничої роботи  за поданням завідувачів відділень, відповідальних за його проведення, і узгоджується з навчальною частиною коледжу.

 

Підведення підсумків практичного навчання

 

Порядок і організація підведення підсумків з практичного навчання студентів визначаються «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.12.1994 р. № 351; «Положенням про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж» та «Положенням про практичне навчання студентів ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж».

Підведення підсумків проведення лабораторних (практичних) занять, навчальних практик здійснюється відповідальними за проведення занять педагогічними працівниками відповідно до робочої програми дисципліни та «Положенням про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж».

Підведення підсумків практики проводиться після її закінчення за результатами виконання програми занять та індивідуального завдання.

Загальною формою звітності студента за навчальну практику є звіт, підписаний і оцінений керівником (ами) практики.

З виробничої (технологічної, переддипломної) практики звіт оцінюється керівником від бази практики і разом з іншими документами (щоденник, характеристика тощо) подається  на рецензування керівнику практики від коледжу.

Захист звіту за результатами виробничої (технологічної, переддипломної) практики здійснюється перед комісією (3-4 члени), склад якої формує заступник директора з навчальної роботи. Склад комісії та термін атестації визначаються наказом на проведення практики.

Атестація студентів за результатами навчальних практик проводиться на базах практик в останній день її проведення або в коледжі і протягом перших десяти днів після її завершення. Оцінку за практику вносять у екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

За результатами практик відповідальний за практику студентів від циклової комісії готує зведений звіт і не пізніше 20 днів після підведення підсумків подає його до навчальної частини.